Türkmençe

Önümçilik toplumyň kuwwady ýylda öndürmeklige niýetlenen

 • 100

  tonna et

 • 170

  tonna kakadylan balyk

 • 2000

  kg bekre işbili

 • 10 000 000

  sany dürli görnüşli balyk konserwalary

Biz barada

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Balkan welaýatynyň deňiz kenarynda, Türkmenbaşy etrabynyň administratiw merkeziniň töwereginde bekre balygyny emeli usulda köpeltmek, gara işbili öndürmek hem-de bekre balygyny we balygyň beýleki görnüşlerini gaýtadan işlemek boýunça "Hazar Balyk" Açyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýeti kärhanasy guruldy we ulanylmaga berildi.

Önümçilik toplumyň kuwwady ýylda 100 tonna eti, 2 tonna bekre balygynyň işbilini, 170 tonna kakadylan balygy we balyklaryň dürli görnüşlerinden 10 million sany konserwlary öndürmeklige niýetlenendir.